DATELE PERSONALE sunt prelucrate conform legii nr. 677/2001, în baza notificărilor nr.9205 şi nr.9206 înscrise de societatea INFOSAN srl în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, având ca scop “servicii de sănătate” şi respectiv “cercetare ştiinţifică”. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa societăţii.Subpagini (1): Sugestii